نحوه گرفتن مشاوره از سایت

نحوه گرفتن مشاوره از سایت

 

 

مشتریان گرامی می توانند هرگونه مشاوره و سوال در زمینه لوازم تحریر ، مشاوره در راه اندازی کسب و کار ، میزان هزینه مورد نیاز برای شروع فعالیت در زمینه لوازم تحریر و هر نوع اطلاعات پایه برای شروع فعالیت و یا طرز استفاده از محصولات موجود درسایت را با شماره تماس : 02832848622 مطرح نمایند.